Zaproszenie do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2022”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w konkursie pt. „Organizacja ucząca się 2022” pracodawców z województwa podlaskiego stosujących zasady organizacyjnego uczenia się tj. inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP, dużych firm, jak i pracodawców z sektora publicznego. Trzy odrębne kategorie konkursowe:

a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),

b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),

c) „Sektor publiczny”,

umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości.

Laureaci otrzymają nagrodę pienieżną oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2022”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 30 września 2022 roku.

Inwestujesz w rozwój kompetencji swoich pracowników? Twoja firma wyróżnia się elastyczną strukturą organizacyjną i chcesz przedstawić własne dobre praktyki?

Weź udział w VII edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2022”.

Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl/ w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2022” lub pod adresem: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441