Start-upy szansą dla Młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży realizuje projekt pn. Młodzi z POWEREM w ramachosi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dzięki Agencji utworzono 85 nowych przedsiębiorstw na terenie subregionu łomżyńskiego, obejmującego powiaty: Łomża, łomżyński, hajnowski, bielski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.

W ramach projektu Młodzi z POWEREM na każdą nowopowstałą działalność przekazano pomoc w ramach wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na bieżącą działalność firmy.

W ramach kompleksowego wsparcia Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zapewniła również przygotowanie Uczestników Projektu do założenia i prowadzenia własnej firmy.