Ważna informacja!!! Zmiana siedziby ARR S.A. w Łomży

Ważna informacja!!! Zmiana siedziby ARR S.A. w Łomży

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06 lutego 2023 roku nastąpiła zmiana adresu Agencji Rozwoju Regionalnego Regionalnego S.A. w Łomży. Tymczasowa siedziba Biura mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 3a, 18-400 Łomża. Zmianie nie ulegają adresy e-mail oraz dotychczasowy numer telefonu. Kontakt pod numerem 86 216 33 26 będzie możliwy wkrótce. W zawiązku z powyższym prosimy wWięcej oWażna informacja!!! Zmiana siedziby ARR S.A. w Łomży[…]