SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 20.11.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 20.11.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla NGO” Spotkanie  odbędzie się 20 listopada 2017 r. w godz. od 10:00 do 14.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów. Dokumenty do pobrania:Więcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 20.11.2017r.[…]

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla MŚP” Spotkanie  odbędzie się 10 listopada 2017 r. w godz. od 10:00 do 14.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów. Dokumenty do pobrania:Więcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.[…]

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdaniaWięcej oZaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego[…]

„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.

„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.

Informacje o spotkaniu Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w Białymstoku, dotyczące wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie spotkaniaWięcej o„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 10 października 2017r. w Turośli w Urzędzie Gminy ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in.Więcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 9 października 2017r. w Zambrowie w Urzędzie Gminy ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcieWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.[…]

Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy

Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy

„Zawodowa szansa !” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wWięcej oZaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy[…]

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 591631-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Do pobrania : SIWZWięcej oPrzetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[…]

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA   Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1 w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych: Podstawa prawna: Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. zWięcej oOGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 12 września 2017r. w Śniadowie w Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcieWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.[…]