Zamówienie publiczne nr 1/2019 na Dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne nr 1/2019 na Dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W ŁOMŻYWięcej oZamówienie publiczne nr 1/2019 na Dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego[…]

KONFERENCJA „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

KONFERENCJA „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”

    Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS i wiele innych zmian dla firm, które wWięcej oKONFERENCJA „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”[…]

Piknik Europejski

Piknik Europejski

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży Urząd Gminy Łomża Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży zapraszają na Piknik Europejski ATRAKCJE: Stoiska organizatorów Pikniku Pokaz rozbrajania bomby Pokazy musztry wojskowej Szkolenie z technik samoobrony Pokazy służb ratowniczych iWięcej oPiknik Europejski[…]