Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 07/12/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 07/12/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 07.12.2018r. w Ciechanowcu w Urzędzie Miejskim ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalności gospodarczejWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 07/12/2018[…]

12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy

12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – dzień 12 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży  będzie nieczynny.

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH  NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Zamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś piorytetowa: III „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, realizowanego przez Agencję RozwojuWięcej oZamówienie publiczne na DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży[…]

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 15.11.2018r. w Rutkach w Urzędzie Gminy ul. 11 listopada 7 18-312 Rutki – Kossaki w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. naWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018[…]

Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Projekt  realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.  Więcej oRazem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego[…]

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram na 2019 rok Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB) ObowiązujeWięcej oHarmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020[…]

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.0.7) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim opisu wprowadzania wskaźników w sekcji VI. Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane zWięcej oZmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS[…]

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Planowany od 26.11.2018 do 18.12.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przyWięcej oDziałanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy[…]

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Planowany od 30.10.2018 do 30.11.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzeczWięcej oPoddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki[…]