Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.0.7) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim opisu wprowadzania wskaźników w sekcji VI. Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane zWięcej oZmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS[…]

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Planowany od 26.11.2018 do 18.12.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przyWięcej oDziałanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy[…]

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Planowany od 30.10.2018 do 30.11.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzeczWięcej oPoddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki[…]

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 13.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. SkłodowskiejWięcej oSpotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.[…]

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 07.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży,Więcej oSpotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.[…]

Spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia

Spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 05.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. SkłodowskiejWięcej oSpotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia[…]

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 25/10/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 25/10/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 25.10.2018r. w Grabowie w Urzędzie Gminy ul. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalności gospodarczejWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 25/10/2018[…]

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 22/10/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 22/10/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 22.10.2018r. w Kolnie w Urzędzie Gminy ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalnościWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 22/10/2018[…]

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 17/10/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 17/10/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 17.10.2018r. w Miastkowie w Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalności gospodarczejWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 17/10/2018[…]