SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla MŚP” Spotkanie  odbędzie się 10 listopada 2017 r. w godz. od 10:00 do 14.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów. Dokumenty do pobrania:Więcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 10.11.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 10 października 2017r. w Turośli w Urzędzie Gminy ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in.Więcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 10.10.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 9 października 2017r. w Zambrowie w Urzędzie Gminy ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcieWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 09.10.2017r.[…]

Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy

Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy

„Zawodowa szansa !” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wWięcej oZaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy[…]

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 591631-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Do pobrania : SIWZWięcej oPrzetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[…]

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 573113-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu: „Zawodowa szansa!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.

Szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Spotkanie  odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w godz. od 09:45 do 14:25 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.Więcej oSzkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.[…]

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 – wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000. Spotkanie  odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. od 10:00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowaneWięcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.[…]

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Fundusze Europejskie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo” Spotkanie  odbędzie się 22 maja 2017r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów.Więcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 23 maja 2017r. w Nowogrodzie w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim  ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.   Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z FunduszyWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.[…]