Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 591631-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Do pobrania : SIWZWięcej oPrzetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[…]

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 573113-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu: „Zawodowa szansa!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.

Szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na szkolenie z zakresu bazy konkurencyjności oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Spotkanie  odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w godz. od 09:45 do 14:25 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter.Więcej oSzkolenie z zakresu bazy konkurencyjności i PZP 05.06.2017r.[…]

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 – wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000. Spotkanie  odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. od 10:00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowaneWięcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 7.06.2017r.[…]

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Fundusze Europejskie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo” Spotkanie  odbędzie się 22 maja 2017r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów.Więcej oSPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 22.05.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 23 maja 2017r. w Nowogrodzie w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim  ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.   Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z FunduszyWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 23.05.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.04.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.04.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 20 kwietnia 2017r. w Przytułach w budynku Świetlicy Wiejskiej  ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. naWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.04.2017r.[…]

Zawodowa szansa !

Zawodowa szansa !

„Zawodowa szansa !” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Zapraszamy do zapoznania się o ofertą projektu !!

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.02.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.02.2017r.

W dniu 20 lutego 2017r. w Śniadowie w Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w godz. od 09:00 do 13:00 odbędą się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będąWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.02.2017r.[…]