Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim

Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim

Okres realizacji projektu 01.02.2006 – 30.06.2007 Celem projektów „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim” było podniesienie innowacyjności regionu poprzez stworzenie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie NTS III, poprzez staże, prowadzące do podniesienia konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku. W okresie realizacji projektu „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim – IIWięcej oStaże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim[…]

WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III

WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III

Okres realizacji projektu 01.07.2005 – 31.03.2007 Faza szkoleniowa 50 BO Faza doradcza 30 BO Wsparcie finansowe 32 BO Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanych mikroprzedsiębiorcom pomocy w początkowym okresie ich funkcjonowania poprzez szkolenia i doradztwo oraz dotacje inwestycyjne i pomostowe. Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły pomocyWięcej oWEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III[…]

Szkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości

Szkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości

Okres realizacji projektu 02.2005 – 03.2007 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Włosko – Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Luigi Clerici-Mediolan, Formatach s.r.l i ARR S.A. w Łomży realizowali projekt, którego celem było przekazanie 50 BO niezbędnej wiedzy sprzyjającej tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsiębiorstw, tworzenie warunków do rozwoju i intensyfikacji wymiany gospodarczej pomiędzy Regionem Lombardii w Województwem Podlaskim.Więcej oSzkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości[…]

Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży

Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży

Okres realizacji projektu 2004 – 2006 W marcu 2006 Urząd Miejski w Łomży złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004/2006 Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży”. W lipcu 2006 wniosek uzyskałWięcej oBiznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży[…]

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Okres realizacji projektu 05.2000 – 07.2004 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działalo przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i prowadziło stałą współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie byłego województwa łomżyńskiego: Starostami Powiatowymi gminami regionu Urzędem Miasta Łomża Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. RCIE koordynowało działania organizacyjne imprez związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Działania teWięcej oRegionalne Centrum Informacji Europejskiej[…]