Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

 

Projekt  realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2018-31.12.2019

 

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji 200 nauczycieli klas I-III  47 Szkół Podstawowych z terenu 14 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich łomżyńskiego NUTS3 w zakresie programowania poprzez szkolenia stacjonarne grupowe, zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli dla uczniów wspólnie z trenerem.

 

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania.

 

Działania przewidziane w projekcie:

  • szkolenia stacjonarne grupowe
  • zajęcia praktyczne prowadzące przez nauczycieli dla uczniów wspólnie z trenerem
  • zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera na etapie szkoleń oraz po zakończeniu zajęć
  • szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych
  • wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny

Miejsce realizacji projektu:

Podlaskie | Zambrowski | Zambrów – gmina wiejska
Podlaskie | Zambrowski | Szumowo
Podlaskie | Zambrowski | Rutki
Podlaskie | Wysokomazowiecki | Klukowo
Podlaskie | Wysokomazowiecki | Czyżew
Podlaskie | Wysokomazowiecki | Ciechanowiec
Podlaskie | Łomżyński | Wizna
Podlaskie | Łomżyński | Śniadowo
Podlaskie | Łomżyński | Miastkowo
Podlaskie | Łomżyński | Łomża
Podlaskie | Kolneński | Turośl
Podlaskie | Kolneński | Mały Płock
Podlaskie | Kolneński | Kolno – gmina wiejska
Podlaskie | Kolneński | Grabowo

 

DO POBRANIA: