„Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”,
Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”.


AKTUALNOŚCI


INFORMACJA O PROJEKCIE

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Kompleksowe wdrożenie programu rozwojowego 60 uczniów (1 kobiety) klas I – IV na kierunku Technik Informatyk kształcących się w Akademickiej Szkole Ponadpodstawowej w Łomży zwiększające ich szanse na rynku pracy, poprzez m.in. realizację staży, zajęć dodatkowych oraz podniesienie jakości nauczania przez wyposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest także do 5 nauczycieli (4M i 1K) kształcenia praktycznego zatrudnionych w Technikum Informatycznym ASP w Łomży.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 -31.12.2022

ZAKRES WSPARCIA:

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Uczniowie klas I – IV Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej Technikum Informatycznego w Łomży.
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Warsztaty zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek
  • Kursy zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Spotkania panelowe z przedsiębiorcami
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • Stypendia naukowe
  • Kursy przygotowawcze na studia
  • Obóz naukowy
  • Język angielski dla programistów
 2. Nauczyciele zatrudnieni w Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej Technikum Informatycznego w Łomży.
  • Szkolenia dla nauczycieli
  • Staże dla nauczycieli