Wybieram przyszłość zawodową


Projekt: „Wybieram przyszłość zawodową”
nr WND-RPPD.03.03.01-20-0280/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”,
Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”.


AKTUALNOŚCI

 1. Zapytanie ofertowe – organizacja pleneru malarskiego nad morzem z dnia 04.04.2022


INFORMACJE O PROJEKCIE

Okres realizacji projektu:

01.03.2022 – 30.04.2023

Cel główny projektu:

zapewnienie wysokich standardów kształcenia zawodowego oraz poprawa dostępności usług edukacyjnych wysokiej jakości, służących zwiększeniu szans na rynku pracy 50 uczniów (w tym 45 K) uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (szkoła kształci w zawodzie plastyk) oraz 11 (9K) nauczycieli tej szkoły w okresie 01.03.2022-30.04.2023r. Osiągnieciu tych celów ma służyć m.in. zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego oraz realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Zakres wsparcia:

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Uczniowie klas I – IV Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży.
  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, w  tym:
   1. matematyka
   2. ceramika
   3. pisanie ikon
   4. malarstwo
   5. historia sztuki
   6. fotografia analogowa
  2. Opieka pedagogiczno – psychologiczna
  3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,w  tym:
   1. matematyka
   2. język polski
   3. język angielski
   4. język włoski
  4. Wyjazdy i warsztaty edukacyjne
  5. Kurs z projektowania książek
  6. Stypendia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 2. Nauczyciele zatrudnieni w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży.
  1. Kursy i szkolenia dla nauczycieli
 3. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży
  1. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych.