WSPARCIE EDUKACJI INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

„WSPARCIE EDUKACJI INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014  – 2020

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych 171 uczniów, w tym 91 dziewcząt i 80 chłopców poprzez wdrożenie kompleksowego programu podniesienia jakości kształcenia Zespole Szkół – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach oraz Gimnazjum w Przytułach.

Projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 nieodpłatnych; dodatkowych  zajęć  obejmujących:

  • w klasach I – III Szkoły Podstawowej:

zajęcia z programowania;

tańczę i śpiewam w języku angielskim;

z walizką przez świat baśni i bajek – zajęcia teatralne;

gry i zabawy matematyczne – doskonalenie umiejętności matematycznych;

ja to umiem, ja to wiem – zajęcia wyrównujące umiejętności językowe (język angielski).

  • w klasach IV – VII Szkoły Podstawowej:

zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne;

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

we can speak English – zajęcia rozwijające z j. angielskiego

odkrywamy tajemnicę przyrody i liczb;

zajęcia rozwijajże zainteresowania informatyką;

ćwiczenie czyni mistrza – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;

zajęcia teatralne „z krajami anglojęzycznymi za pan brat”;

„wiem, umiem i rozumiem” – zajęcia wyrównawcze z matematyki;

Doradztwo zawodowe.

  • w klasach II –III Gimnazjum:

we can speak English – zajęcia rozwijające z j. angielskiego;

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

zajęcia rozwijajże zainteresowania matematyką;

zajęcia rozwijające zainteresowania informatyką;

ćwiczenie czyni mistrza – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;

zajęcia teatralne „z krajami anglojęzycznymi na ty”;

„wiem, umiem i rozumiem” – zajęcia wyrównawcze z matematyki.

  • Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

doposażenie pracowni matematycznej;

doposażenie pracowni przyrodniczej;

doposażenie pracowni informatycznej.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Do pobrania Materiały pomocnicze: