Zaproszenie do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2022”

Zaproszenie do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2022”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w konkursie pt. „Organizacja ucząca się 2022” pracodawców z województwa podlaskiego stosujących zasady organizacyjnego uczenia się tj. inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe. Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP, dużych firm, jakWięcej oZaproszenie do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2022”[…]