ARR S.A. w Łomży

 

 

 

LogoAgencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
ul. M.C. Skłodowskiej 1  18-400 Łomża
tel./fax 86 473 53 20, 86 473 53 60
e-mail: arr@elomza.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży jest spółką akcyjną powołaną w 1994 roku. Jest w pełni niezależną, samodzielną instytucją kapitałową działającą na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionu i upowszechnianiu standardów Unii Europejskiej.

Misją Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturowego regionu, inspirowanie działań rozwojowych w środowiskach gospodarczych i samorządowych oraz realizacja programów wspierających rozwój.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wpływa na rozwój przedsiębiorczości w subregionie łomżyńskim poprzez stosowanie finansowych instrumentów aktywizujących takich jak pożyczki przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz udzielanie poręczeń zaciąganych przed przedsiębiorców kredytów.

Agencja aktywizuje powstawanie nowych przedsiębiorstw realizując programy umożliwiające rozpoczęcie działalności oraz stwarzając możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, pomoc w nawiązywaniu partnerstwa międzynarodowego.

W ramach świadczonych usług znajdują się:

Usługi finansowe:

Usługi doradcze:

 • opracowywanie wniosków, załączników, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych do programów,
 • opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju.

Usługi informacyjne:

 • udzielanie informacji o dostępnych programach, projektach i funduszach Unii Europejskiej.

Usługi szkoleniowe:

 • w zakresie: podatków, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, prawa pracy, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych UE.

 

 

 

UWAGA !!

W Agencji Rozowju Regionalnego S.A. w Łomży działa 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

Punkt Informacyjny jest otwarty przez 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

pon.: 08:00 - 18:00

wt. - piąt.: 07:30 - 15:30

 

 

siedziba LPI w Łomży :

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 

ul. M.C. Skłodowskiej 1

18 – 400 Łomża

Tel 86 216 33 26; 86 473 53 20  fax 86 216 33 26

Adres email:       lpi@podlaskie.org.pl

WYKAZ FORM ŚWIADCZENIA USŁUG przez LPI Łomża

 • Konsultacja bezpośrednia
 • Konsultacja telefoniczna
 • Konsultacja pisemna
 • Konsultacja mailowa
 • Indywidualna konsultacja u klienta
 • Spotkanie informacyjne/szkolenie
 • Mobilny Punkt Informacyjny

Usługi świadczone są nieodpłatnie.