ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 1/2021 DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanegoWięcej oZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”[…]

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia! Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt PrzedsiębiorczaWięcej oSą pieniądze na rozwój turystyki.[…]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2020 NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH PROJEKTU „DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRACA II Edycja” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łomży zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych po jego zmianie dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, co najmniej w następującym zakresie:Więcej oZaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy[…]

Ankieta dla przedsiębiorców – usługi online w województwie podlaskim

Ankieta dla przedsiębiorców – usługi online w województwie podlaskim

Przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, chcielibyśmy serdecznie Was zaprosić do udziału w ankiecie, która pozwoli nam poznać Wasze opinie i potrzeby odnośnie usług elektronicznych, świadczonych przez urzędy w naszym regionie. Jakich usług online potrzebujecie? Jakie ułatwią Wam prowadzenie firmy, pomogą w codziennym życiu? Czekamy na Wasze uwagi. Na podstawie wyników tego badania, w ramach realizowanego przezWięcej oAnkieta dla przedsiębiorców – usługi online w województwie podlaskim[…]

Konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR

Konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR

Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 1 kwietnia br. uruchamiamy nowy, udoskonalony konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje wWięcej oKonkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR[…]

!! WAŻNA INFORMACJA

!! WAŻNA INFORMACJA

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tych form wsparcia. W trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych klientów jak i pracowników, informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży od 16 marca 2020r. (do odwołania) nie będzie prowadził dyżurów poniedziałkowych w wydłużonych  godzinach  pracy. Ponadto przypominamy, że informacji  w sprawie pozyskania środków unijnych,  konsultanci udzielają telefonicznie: nrWięcej o!! WAŻNA INFORMACJA[…]