Zapraszamy do udziału w webinarach – zakładanie działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach. Będą one poświęcone m.in. najważniejszym aspektom prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz temu, gdzie należy poszukiwać dotacji na założenie własnej firmy i na jakie formy wsparcia można liczyć. Działania odbędą się pod hasłem: „Ekonomia dla osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz poszukujących środków i dofinansowania dla firmy”.

Webinary odbywają się w ramach wydarzeń promujących przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego. Organizatorem wydarzenia jest @Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży przy współudziale @Województwo Podlaskie – Partnera Strategicznego przedsięwzięcia.

Webinary odbędą się na platformie Teams. Poniżej publikujemy linki do poszczególnych spotkań on-line i zachęcamy do rejestracji.

Webinar (5 lipca 2023r.) „Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne”:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM0Y2YxNDAtOTUyNS00YWFhLTgxZWItNWFhOWUzOGIxZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%22d60a585a-c285-4767-87f0-ab5aeff67ba1%22%7d

Webinar (12 lipca 2023r.) „Jakie dotacje i gdzie szukać dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej?”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMxZmIzY2EtNGNmNC00ZGYwLWFkNjktYzI0OGE1NzMwMjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%22d60a585a-c285-4767-87f0-ab5aeff67ba1%22%7d