Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Młodość – Biznes – Rozwój – Innowacje – Promocja przedsiębiorczości i badań wdrożeniowych”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży w porozumieniu z Akademią Łomżyńską, przy współudziale Województwa Podlaskiego – Partnera Strategicznego Wydarzenia, ma zaszczyt zaprosić Państwa na  wydarzenie  pt. „Młodość – Biznes – Rozwój – Innowacje – Promocja przedsiębiorczości i badań wdrożeniowych” które odbędzie się w dniu 14.03.2024 r. Wydarzenie odbędzie się ze wsparciem udzielonym przez Województwo Podlaskie.

Po przez organizacje wydarzenia chcemy pokazać szerokie spektrum przedsiębiorczych postaw i oddziaływań, które pozytywnie wpłynął na planowanie przyszłej kariery zawodowej młodych osób wkraczających na rynek pracy. Zakłada ono promocję świadomego rozwoju, aktywnej postawy życia oraz chęci podejmowania inicjatyw biznesowych. 

 • Data: 14 marca 2024 r.
 • Godzina: 12:00
 • Miejsce otwarcia: Aula prof. Jakubczaka, ul. Akademicka 1, Łomża.

Program wydarzenia pt. „Młodość – Biznes – Rozwój – Innowacje – Promocja przedsiębiorczości i badań wdrożeniowych zawiera szereg inicjatyw, które umożliwią:

 • pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenie związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • promowanie lokalnych przedsiębiorstw,
 • promocje przedsiębiorczości i badań wdrożeniowych,
 • zwiększenie świadomości biznesowej,
 • zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą,
 • prezentację owoców naukowej pasji studentów,
 • wymianę doświadczeń,
 • integrację społeczności akademickiej.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie umieszczony wkrótce.

Organizatorzy wydarzenia:

Partner wydarzenia:

Więcej informacji o promocji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Województwa Podlaskiego wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych, przedsiębiorstw krajowych oraz konsumentów znajduje się na stronie internetowej investinpodlaskie.pl