Zarząd

  • Prezes Zarządu – Joanna Karpowicz

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący -Iwona Wójcik – Nikitiuk
  • Wiceprzewodniczący – Henryk Dębowski
  • Sekretarz -Krzysztof Puchalski