Zarząd

  • Prezes Zarządu – Sławomir Szulc
  • Prokurent – Jadwiga Dudzińska – Głaz

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący -Tomasz Klimowicz
  • Wiceprzewodniczący – Iwona Wójcik-Nikitiuk
  • Sekretarz -Andrzej Mieszkowski