Zarząd

  • Prezes Zarządu – Artur Duda
  • Prokurent – Jadwiga Dudzińska – Głaz

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący -Tomasz Klimowicz
  • Wiceprzewodniczący – Marcin Sutkowski
  • Sekretarz -Andrzej Mieszkowski