Zarząd

 

  • Prezes Zarządu – Grzegorz Rytelewski

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący -Robert Jastrzębski
  • Wiceprzewodniczący – Barbara Wasiluk
  • Sekretarz -Tomasz Ostrowski