Zarząd

  • Prezes Zarządu – Marcin Popławski
  • Prokurent – Ewa Oksentiuk-Dąbrowska

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący – Iwona Wójcik-Nikitiuk
  • Wiceprzewodniczący – Henryk Dębowski
  • Sekretarz -Krzysztof Puchalski