Zarząd

  • Prezes Zarządu – Bohdan Nowicki
  • Prokurent – Jadwiga Dudzińska – Głaz

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący -Tomasz Klimowicz
  • Wiceprzewodniczący – Barbara Wasiluk
  • Sekretarz -Tomasz Ostrowski