O nas

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży jest spółką akcyjną powołaną w 1994 roku. Jest w pełni niezależną, samodzielną instytucją kapitałową działającą na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionu i upowszechnianiu standardów Unii Europejskiej.

Misją Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturowego regionu, inspirowanie działań rozwojowych w środowiskach gospodarczych i samorządowych oraz realizacja programów wspierających rozwój.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wpływa na rozwój przedsiębiorczości w subregionie łomżyńskim poprzez stosowanie finansowych instrumentów aktywizujących takich jak pożyczki przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Agencja aktywizuje powstawanie nowych przedsiębiorstw realizując programy umożliwiające rozpoczęcie działalności oraz stwarzając możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, pomoc w nawiązywaniu partnerstwa międzynarodowego.

W ramach świadczonych usług znajdują się:

Usługi finansowe

Usługi księgowe

 • kompleksowe usługi księgowe, podatkowe oraz kadrowo-płacowe:
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – uproszczoną księgowość;
  • dla dużych – pełną księgowość (księgi handlowe).

Polecamy również swoje usługi w zakresie Jednolitego Pakietu Kontrolnego (JPK). Nasze działania dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Usługi doradcze

 • opracowywanie wniosków, załączników, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych do programów,
 • opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju.

Usługi informacyjne

 • udzielanie informacji o dostępnych programach, projektach i funduszach Unii Europejskiej.

Usługi szkoleniowe

 • w zakresie: podatków, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, prawa pracy, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych UE.

Kompleksowa obsługa rolnictwa

 • wypełnianie wniosków
 • pozyskiwanie funduszy w ramach PROW
 • księgi identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • usługi księgowe
 • badanie i analiza gleby
 • Cross-Compliance
 • ubezpieczenia