BIP

Witamy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej oferty (ponowna) część 2. zamówienia 3/ARR.LOMZA/22


Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części 2. zamówienia 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 5. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 3. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o unieważnieniu postępowania po ponownej ocenie ofert – część 2. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 1. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 5. Zamówienia – Pracownia językowa


Informacja z dnia 07.09.2022r o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 3. Zamówienia – Pracownia fotografii i filmu


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 2. Zamówienia – Pracownia rzeźba


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 1. Zamówienia -Pracownia projektowa


Informacja z dnia 01.09.2022 r. o unieważnieniu części 4. zamówienia – dotyczącej zamówienia nr 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.08.2022 r. dotycząca zamówienia nr 3/ARR.LOMZA/22


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3/ARR.LOMZA/22 z dnia 23.08.2022 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3/ARR.LOMZA/22 z dnia 16.08.2022 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Wybieram przyszłość zawodową”


Zapytanie ofertowe na: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
położonego w Łomży ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, będącego własnością Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Łomży na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”.

pliki do pobrania:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.06.2022 r. dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/ARR.LOMZA/22 z dnia 15.06.2022 r.

Dotyczy Usług szkoleniowych – szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ASP w Łomży na potrzeby projektu „Klucz do sukcesu”


Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.04.2022 r. dotycząca zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/ARR.LOMZA/22 z dnia 21.04.2022 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Klucz do sukcesu”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2022 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 5/ARR.LOMZA/21 dotyczącego usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2021 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 01.12.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 29.11.2021 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu ″Klucz do sukcesu″.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r. dotycząca zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


Informacja o skorygowaniu oczywistej pomyłki drukarskiej z dnia 23.11.2021 r. dotyczącego zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA nr 5/ARR.LOMZA/21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/ARR.LOMZA/21 z dnia 16.11.2021 r.

Dotyczy usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.