BIP

Witamy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:

  • Statut obowiązujący ARR
  • Cel i przedmiot działalności
  • Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
  • Lista akcjonariuszy