BIP

Witamy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:


Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.04.2022 r. dotycząca zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/ARR.LOMZA/22 z dnia 21.04.2022 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Klucz do sukcesu”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2022 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 5/ARR.LOMZA/21 dotyczącego usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2021 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 01.12.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 29.11.2021 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu ″Klucz do sukcesu″.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r. dotycząca zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


Informacja o skorygowaniu oczywistej pomyłki drukarskiej z dnia 23.11.2021 r. dotyczącego zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA nr 5/ARR.LOMZA/21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/ARR.LOMZA/21 z dnia 16.11.2021 r.

Dotyczy usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.