Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 591631-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Do pobrania : SIWZWięcej oPrzetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Recepta na zwolnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 12 września 2017r. w Śniadowie w Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcieWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 12.09.2017r.[…]

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH   Cel kursu Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. AdresaciWięcej oKURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH[…]

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 573113-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu: „Zawodowa szansa!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 28 sierpień 2017r. w Kolnie w Urzędzie Gminy ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. naWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 24.07.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 24.07.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 24 lipca 2017r. w Śniadowie w Urzędzie Gminy ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcieWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 24.07.2017r.[…]

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU NA POTRZEBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU NA POTRZEBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na szkolenie pn.: „Zasady przygotowania Biznes Planu na potrzeby pozyskiwania środków UE” Spotkanie  odbędzie się 26 czerwca 2017 r. w godz. od 09:45 do 14:25 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, sala szkoleniowa, parter. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizacjęWięcej oSZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU NA POTRZEBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE[…]

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.06.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.06.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Małym Płocku. Dyżur odbędzie się 20.06.2017 r. w godz. od 9:30 do 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Małego PłockaWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.06.2017r.[…]