Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.


W Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży działa Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży

Punkt Informacyjny czynny przez 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

pon.: 08:00 – 16:00

wt. – piąt.: 07:30 – 15:30


siedziba LPI w Łomży:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

ul. M.C. Skłodowskiej 1

18 – 400 Łomża

  • Telefony: (86) 216 33 26; (86) 473 53 60
  • Fax: (86) 216 33 26

Adres email:       lpi@podlaskie.org.pl


WYKAZ FORM ŚWIADCZENIA USŁUG przez LPI Łomża

  • Konsultacja bezpośrednia
  • Konsultacja telefoniczna
  • Konsultacja pisemna
  • Konsultacja mailowa
  • Indywidualna konsultacja u klienta
  • Spotkanie informacyjne/szkolenie
  • Mobilny Punkt Informacyjny

Usługi świadczone są nieodpłatnie.


BADANIE KLIENTÓW PIFE.:

Dostępna jest anonimowa ankieta dla klientów Punktów Informacyjnych pod adresem: https://ankieta.mfipr.gov.pl/295387


Aktualności związane z projektem można znaleźć tutaj.