Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 15.11.2018r. w Rutkach w Urzędzie Gminy ul. 11 listopada 7 18-312 Rutki – Kossaki w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. naWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 15/11/2018[…]

Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego

„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Projekt  realizowany przez Fundację VCC w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.  Więcej oRazem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego[…]

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Harmonogram na 2019 rok Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB) ObowiązujeWięcej oHarmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP na lata 2014-2020[…]

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.0.7) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim opisu wprowadzania wskaźników w sekcji VI. Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane zWięcej oZmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS[…]

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Planowany od 26.11.2018 do 18.12.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przyWięcej oDziałanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy[…]

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Planowany od 30.10.2018 do 30.11.2018 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzeczWięcej oPoddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki[…]

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 13.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400Więcej oSpotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dotyczące wsparcia dla przedszkoli”.[…]

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 07.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży,Więcej oSpotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”.[…]

Spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia

Spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”. Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia”. Spotkanie odbędzie  się w dniu 05.11.2018r w godzinach od 10:30 do 13:15 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. SkłodowskiejWięcej oSpotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie dla osób pozostających bez zatrudnienia[…]