WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III

WEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III

Okres realizacji projektu 01.07.2005 – 31.03.2007 Faza szkoleniowa 50 BO Faza doradcza 30 BO Wsparcie finansowe 32 BO Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanych mikroprzedsiębiorcom pomocy w początkowym okresie ich funkcjonowania poprzez szkolenia i doradztwo oraz dotacje inwestycyjne i pomostowe. Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyły pomocyWięcej oWEJŚCIE W RYNEK – Aktywizacja przedsiębiorczości na terenie NTS III[…]