Szkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości

Szkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości

Okres realizacji projektu 02.2005 – 03.2007 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Włosko – Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Luigi Clerici-Mediolan, Formatach s.r.l i ARR S.A. w Łomży realizowali projekt, którego celem było przekazanie 50 BO niezbędnej wiedzy sprzyjającej tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsiębiorstw, tworzenie warunków do rozwoju i intensyfikacji wymiany gospodarczej pomiędzy Regionem Lombardii w Województwem Podlaskim.Więcej oSzkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości[…]