Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży

Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży

Okres realizacji projektu 2004 – 2006 W marcu 2006 Urząd Miejski w Łomży złożył wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004/2006 Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Biznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży”. W lipcu 2006 wniosek uzyskałWięcej oBiznes bez barier – utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży[…]