Moja własna firma

Moja własna firma

Projekt „Moja własna firma” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Moja własna firma” nr UDA-POKL.06.02.00-20-021/08-00 realizowany w ramach Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży – Beneficjent projektu. Komisja Oceny WnioskówWięcej oMoja własna firma[…]