Zapraszamy do Centrum Obsługi Rolników!

Zapraszamy do Centrum Obsługi Rolników!

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży ma przyjemność ogłosić otwarcie Centrum Obsługi Rolników. Jest to innowacyjny pomysł, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę rolników w pakiecie KOMFORT: usługi księgowe (rejestry zakupu i sprzedaży VAT) – 150 zł/netto, wnioski o dopłaty bezpośrednie – GRATIS! wnioski o płatności rolnośrodowiskowe – GRATIS! sporządzanie planów nawozowychWięcej oZapraszamy do Centrum Obsługi Rolników![…]

Zamówienie publiczne nr 2/2019 na DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne nr 2/2019 na DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne nr 2/2019 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AgencjęWięcej oZamówienie publiczne nr 2/2019 na DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego[…]