Ogłoszenie – Nabór partnera

Ogłoszenie – Nabór partnera

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1 w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych: Podstawa prawna:Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.).Więcej oOgłoszenie – Nabór partnera[…]

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 14.12.2016r.

Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 14.12.2016r.

W  dniu 14 grudnia 2016r. w Kolnie w Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 20  w godz. od 09:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogliWięcej oMobilny Punkt Informacyjny w dniu 14.12.2016r.[…]