Oferta składania informacji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Oferta składania informacji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z przepisami zmienionej Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2018r. zaczną obowiązywać nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na  mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej do Ministerstwa Finansów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPKWięcej oOferta składania informacji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego[…]