Student kreatywnym przedsiębiorcą

Student kreatywnym przedsiębiorcą

Okres realizacji projektu 01.09.2008 – 31.08.2009 Projekt pt. „Student kreatywnym przedsiębiorcą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt byłrealizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Celami projektu były: upowszechnienie iWięcej oStudent kreatywnym przedsiębiorcą[…]