OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2020 NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH PROJEKTU „DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRACA II Edycja” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO