Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży planuje utworzenie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Biznesu. W ramach projektu Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury lokalowej Agencji, która będzie wyposażona  w sprzęt umożliwiający świadczenie usług specjalistycznych – w tym z pracowni druku 3-D, audio-wizualnej, IT). Projekt przewiduje przede wszystkim:  Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług: Oferowane usługi będąWięcej oŁomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu[…]

Wyjazdy plenerowe w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową”

Wyjazdy plenerowe w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 W ramach projektu realizowanego przez Agencję w partnerstwie z Liceum Plastycznym zostały zorganizowane plenery malarskie dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciech Kossaka w Łomży. Uczniowie mieli okazję realizowania swojej twórczej pracy w kompletnie innych warunkach krajobrazowych.Więcej oWyjazdy plenerowe w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową”[…]

Start-upy szansą dla Młodych

Start-upy szansą dla Młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży realizuje projekt pn. Młodzi z POWEREM w ramachosi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dzięki Agencji utworzono 85 nowych przedsiębiorstw na terenie subregionuWięcej oStart-upy szansą dla Młodych[…]

Nabór dla przedsiębiorców na dofinansowanie usług rozwojowych

Nabór dla przedsiębiorców na dofinansowanie usług rozwojowych

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych. Mogą w nim wziąć udział mikro-, małe i średnie firmy z województwa podlaskiego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do szkolenia, egzaminu, studiów podyplomowych czy innej usługi o charakterze zawodowym, z której skorzystają pracownicy firmy. Mogą być one realizowane zdalnie lub stacjonarnie. Aby można było uzyskać na nie dofinansowanie, muszą być wpisane do Bazy UsługWięcej oNabór dla przedsiębiorców na dofinansowanie usług rozwojowych[…]