ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 1/2021 DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanegoWięcej oZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”[…]