Nabór na Partnera do projektu

Nabór na Partnera do projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA PROJEKTU w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Łomży ,Więcej oNabór na Partnera do projektu[…]

„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.

„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.

Informacje o spotkaniu Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w Białymstoku, dotyczące wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie spotkaniaWięcej o„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.[…]

Informacja o wyborach na stanowisko Pośrednika pracy w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborach na stanowisko Pośrednika pracy w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Pośrednika pracy w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego               Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została  wybrana: Sylwia Chojnowska, zam. Stare Kupiski Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana osoba posiada wykształcenie wyższe kierunkowe. Doświadczenie zawodoweWięcej oInformacja o wyborach na stanowisko Pośrednika pracy w ramach realizacji projektu pn. „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[…]