Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów i nauczycieli na staże zawodowe w ramach projektu „Dobry zawód – pewna praca”

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów i nauczycieli na staże zawodowe w ramach projektu „Dobry zawód – pewna praca”

„Dobry zawód – pewna praca” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”,Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”. Do pobrania: Zapytanie ofertowe 2. FormularzWięcej oZapytanie ofertowe na dowóz uczniów i nauczycieli na staże zawodowe w ramach projektu „Dobry zawód – pewna praca”[…]