ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 1/2021 DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanegoWięcej oZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 1/2021 na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”[…]

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia! Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt PrzedsiębiorczaWięcej oSą pieniądze na rozwój turystyki.[…]