Są pieniądze na rozwój turystyki.

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia! Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt PrzedsiębiorczaWięcej oSą pieniądze na rozwój turystyki.[…]