Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie nr 573113-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu: „Zawodowa szansa!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego W  dniu 28 sierpień 2017r. w Kolnie w Urzędzie Gminy ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno, w godz. od 09:30 do 13:30 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. naWięcej oMOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 28.08.2017r.[…]