Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim

Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim

Okres realizacji projektu 01.02.2006 – 30.06.2007 Celem projektów „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim” było podniesienie innowacyjności regionu poprzez stworzenie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie NTS III, poprzez staże, prowadzące do podniesienia konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku. W okresie realizacji projektu „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim – IIWięcej oStaże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim[…]