Nasze usługi

W ramach świadczonych usług znajdują się:

Usługi finansowe

Usługi doradcze

  • opracowywanie wniosków, załączników, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych do programów,
  • opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju.

Usługi informacyjne

  • udzielanie informacji o dostępnych programach, projektach i funduszach Unii Europejskiej.

Usługi szkoleniowe

  • w zakresie: podatków, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, prawa pracy, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych UE.