„Otwieramy nowe możliwości”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”,
Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży”.

INFORMACJA O PROJEKCIE

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji 25 uczniów w ASP w Łomży (12K, 13M) oraz 7 nauczycieli (4K, 3M) wraz z dostosowaniem go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym istniejących i powstających miejsc pracy) w okresie do 30.06.2022r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2022

ZAKRES WSPARCIA:

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

 1. Uczniowie Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej Technikum Technologii żywności o profilu browarnictwo rzemieślnicze i przemysłowe w Łomży.
  1. Poradnictwo zawodowo-edukacyjne
  2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z zakresu matematyki i języka angielskiego
  3. Realizacja projektów edukacyjnych
  4. Grupowe warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek
  5. Spotkania panelowe z przedsiębiorcami
  6. Wyjazdy edukacyjne
  7. Stypendia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego
  9. Opieka pedagogiczno-psychologiczna uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa
  10. Kursy i szkolenia dające dodatkowe uprawnienia niezbędne na rynku
  11. Staże zawodowe    
 2. Nauczyciele zatrudnieni w Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej w Łomży.
  1. Szkolenia i studia podyplomowe
  1. Staże zawodowe

Do pobrania: