Szkolnie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój autoprzedsiębiorczości

Okres realizacji projektu 02.2005 – 03.2007

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Włosko – Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Luigi Clerici-Mediolan, Formatach s.r.l i ARR S.A. w Łomży realizowali projekt, którego celem było przekazanie 50 BO niezbędnej wiedzy sprzyjającej tworzeniu i rozwijaniu nowych przedsiębiorstw, tworzenie warunków do rozwoju i intensyfikacji wymiany gospodarczej pomiędzy Regionem Lombardii w Województwem Podlaskim.

Szkolenia obejmowały następującą tematykę (za szczególnym uwzględnieniem kontekstu gospodarczego Włoch):

  • handel międzynarodowy,
  • administracja publiczna,
  • komunikacja i przywództwo,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • 50 godzin języka włoskiego (prowadzone przez włoskich wykładowców w Polsce).

Na zakończenie BO wyjechali na dwutygodniowe staże do firm włoskich. Projekt finansował Rząd Włoski.