Student kreatywnym przedsiębiorcą

Okres realizacji projektu 01.09.2008 – 31.08.2009

Projekt pt. „Student kreatywnym przedsiębiorcą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt byłrealizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Celami projektu były:

  • upowszechnienie i wykorzystanie praktycznej wiedzy dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • rozwój społeczno – gospodarczego poprzez wskazanie innym przykładu do naśladowania (upowszechnienie dobrych praktyk),
  • sposób odnalezienia się na rynku pracy osobom posiadającym wiedzę teoretyczną, ale mającym małe doświadczenie praktyczne,
  • przyśpieszenie wzrostu gospodarczego oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom na rynku pracy poprzez tworzenie warunków stymulujących rozwój wiedzy i mechanizmów przenoszenia jej rezultatów do praktyki gospodarczej.

Projekt skierowany był do studentów i absolwentów (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów).
Z fazy szkoleniowej mogli skorzystać jedynie studenci, natomiast doradzctwo skierowane było zarówno dla studentów jak i absolwentów.