Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Stawiskach

Dyżur odbędzie się 16.06.2015 r. w godz. od 10.00 do 13.30 w Urzędzie Miejskim  w Stawiskach, Plac Wolności , pokój 2, parter.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Stawisk oraz okolic,  m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania
z funduszy europejskich. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów będą mogły m. in. dowiedzieć się więcej na temat pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Informacji o dyżurze udziela: Jadwiga Dudzińska-Głaz, tel. 86 216 33 26.