MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W DNIU 20.06.2017r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Małym Płocku.

Dyżur odbędzie się 20.06.2017 r. w godz. od 9:30 do 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Małego Płocka  oraz okolic,
m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej
i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów będą mogły m. in. dowiedzieć się więcej na temat pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20