Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia

„Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

W dniu 15 marca 2018r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Parku Przemysłowym  Łomży ul. Sikorskiego 166 odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży reprezentowany przez Panią Jadwigę Dudzińską – Głaz przy  współpracy Parku Przemysłowego Łomża, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kiełczewskiego – Prezesa Zarządu oraz Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, reprezentowanej  przez  Pana Grzegorza Rytelewskiego – Prezesa Zarządu.

Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,  Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

W trakcie spotkania poruszono między innymi poniższe tematy:

  1. Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe udzielana w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i konsorcjum firm: ECDF i Mega Sonic.
  2. Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
  3. Pożyczka Termomodernizacyjna w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie skierowane było do przedsiębiorców planujących rozwój swojej działalności, osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw, które zamierzają skorzystać z programów unijnych.