Spotkanie informacyjne do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 30/04/2018

Spotkanie informacyjne do Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji   – informacja

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach  Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Spotkanie odbędzie  się w dniu 30/04/2018 w godzinach od 10:00 do 13:30 w Sali szkoleniowej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentacji konkursowej naboru z działania 7.1 RPO WP.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów Działania 7.1: instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania  w Łomży – Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program spotkania

Program spotkania
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 12.15 Omówienie ogólnych założeń konkursu – grupy wsparcia, formy wsparcia, poziom dofinansowania
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Omówienie dokumentacji konkursowej
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

 

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  od 16/04/2018 Do 27/04/2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

formularz zgłoszeniowy 30.04.2018

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.