Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniach od 11 do 13 maja 2018r.

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich
w dniach od 11 do 13 maja 2018r. 

 

11/05/2018r. Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym na najlepszy plakat „Unia Europejska w oczach dzieci”.

Konkurs odbędzie się w siedzibie LPI w Łomży (ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża) w godzinach 7:30-15:30. Technika wykonania prac dowolna, format A4. Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. Najlepsze 3 prace zostaną nagrodzone. Każdy mały uczestnik konkursu otrzymana drobny upominek.

12/05/2018 Gry i zabawy dla dzieci w wieku do lat 10

Gry i zabawy sportowe odbędą się na placu przez siedziba LPI w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża w godz. 8:00-12:00. Zabawy przeznaczone będą dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. W programie Dni otwartych następujące gry i zabawy: tor przeszkód, gra w skojarzenia, kalambury, rzut piłka do celu, malowanie kredą na wyznaczonym placu – tematyka Unia Europejska.

 

13/05/2018 Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży klas IV-VII SP

Konkurs odbędzie się w siedzibie LPI w Łomży (ul. M.C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża) w godzinach 9:00-12:00 Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży klas IV-VII Szkoły podstawowej. Zostanie przeprowadzony test wielokrotnego wyboru wiedzy nt. Unii Europejskiej składający się z 15 pytań. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii i zasadach funkcjonowania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!