Spotkanie informacyjne pt.: „Granty na badania i rozwój” – jak skutecznie pozyskać grant
Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Granty na badania i rozwój” – jak skutecznie pozyskać grant
Spotkanie odbędzie  się w dniu 29.05.2019r w godzinach od 10:00 do 14:00 w Sali szkoleniowej Parku Przemysłowego w Łomży, ul. Sikorskiego 166,  18-400 Łomża.
Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia w ramach RPOWP 2014-2020/ Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące pozyskiwania grantów na badania i rozwój.
 
 
Dla kogo
Spotkanie będzie przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów.
Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

Program spotkania
Program Spotkania Informacyjnego
Program spotkania
09.30 – 09:45
Rejestracja uczestników
10:00 – 10.15
Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników.
10.15 – 10.30
Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
10.30 – 13.00
Prezentacja Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – podstawowe informacje o projekcie:    
Kto może uzyskać grant? – omówienie kryteriów podmiotowych
Na co można pozyskać grant? – omówienie zakresu przedsięwzięć objętych dofinansowaniem oraz katalogu wydatków kwalifikowanych
Ile można otrzymać w ramach jednego grantu? – omówienie zasad ustalania możliwego pułapu dofinansowania
Jak pozyskać grant? – omówienie kroków od aplikowania do wypłaty grantu    
prawidłowa realizacja pozytywnie rozpatrzonego wniosku aplikacyjnego,  
rozliczenie otrzymanego grantu
12.00 – 12.15 
Przerwa 
13.00 – 14.00
Sesja pytań i odpowiedzi
 
Zgłoszenia na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa  od 10/05/2019 Do 24/05/2019
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie go na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.