Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 13.03.2020r.

Informacja o konsultacjach  w  ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

W     dniu   13.03.2020r.      w    Urzędzie     Gminy    w     Zambrowie   ul.   Fabryczna 3

18 – 300  Zambrów w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą  się konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na  rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. 

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Zambrowa oraz okolic,  m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Organizator spotkania


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży,
ul. M.C. Skłodowskiej
18-400 Łomża  
tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20