„Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – spotkanie w Białymstoku 26 października 2017 r.

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w Białymstoku, dotyczące wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy:

• start-up (wsparcie przez fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu);

• działalność badawczo-rozwojowa (w jaki sposób ją prowadzić, jak nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi i skąd pozyskać kapitał);

• wdrożenia i transfer technologii (ochrona własności przemysłowej, kredyt na innowacje technologiczne, badania na rynek, fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw);

• działania powdrożeniowe (działania oraz środki finansowe, które wspierają dalszy rozwój i ekspansję firmy).

Ponadto prelegenci omówią możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom również inne źródła wsparcia, m.in. programy regionalne. Ważnym punktem spotkania będą też korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

W drugiej części spotkania odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego/Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Odpowiedzą oni na Państwa pytania dotyczące oferty i możliwości wsparcia dla przedsiębiorców.

Wszystkich którzy będą zainteresowani tematyką, a nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy na transmisję on-line, która w trakcie spotkania będzie dostępna na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do firm.

Program spotkania

  • 10:30-11:00 – rejestracja,
  • 11:00-11:20 – powitanie gości oraz wystąpienie Adama Hamryszczaka – Wiceministra Rozwoju,
  • 11:20-12:35 – oferta ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój w zakresie wszystkich etapów realizacji innowacyjnych inwestycji: start-up’y, działalność badawczo-rozwojowa, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, działania powdrożeniowe,
  • 12:35-12:50 – oferta ogólnopolskiego Programu Polska Wschodnia dla przedsiębiorców,
  • 12:50-13:05 – oferta Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego dla przedsiębiorców,
  • 13:05-14:30 – indywidualne konsultacje z ekspertami z instytucji przyznających wsparcie (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny).

Miejsce spotkania

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ul. Żurawia 71

Organizator spotkania

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

Partnerzy spotkania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, PFR Ventures, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.